1. milenyum

0 - 999 yıllarını kapsayan bin yıl, on asır.