180

bir üçgenin iç açılarının toplamının derecelendirilmemiş hali.