3 gün

ömür denilip geçip gidendir. dün, bugün ve yarın.