3. milenyum

2000 - 2999 yıllarını kapsayan bin yıl, on asır.