31 aralık 1999 doğumlu insan

3. milenyumlu olmayı 1 gün ile kaçırmış insandır. *