afab

assigned female at birth. trans+ terminolojisinde vulva ve vajina ile dünyaya gelindiğinde cinsiyetin kadın varsayılması durumudur.