akron

sade, durağan bir teenage filmi. tatlı bir zaman öldürme aracı. çok sürükleyici bir konusu yok ama ömrünüzden 1,5 saatinizi daha alıyor.*