aktüerya bilimleri

sigortacılık tekniğiyle buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında matematiksel-istatiksel teori ve tekniklerin uygulanmasıyla sigortacılık konusunda tabloların oluşturulması , tarifelerin belirlenmesi, rezerv ve kar paylarının belirlenmesi ve bunların finansal raporlarının hazırlanmasını öğretmeyi ve bu alanda uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.