amab

assigned male at birth. trans+ terminolojisinde penisle dünyaya gelindiğinde cinsiyetin erkek varsayılması durumudur.