anaerkillik

herhangi bir toplumda kadının toplum erklerinde belirleyici rolü üstlenmesi durumu...bu toplumlarda soy kadınlarca belirlenir,güç, hegamonya kadınlara aittir... toplumu oluşturan ve temel kaynağı olan kadındır bu toplumlarda.. modern dünyada kadına saygının üst düzey olduğu toplumlar mevcutken, anaerkil olarak adlandırabileceğimiz elle tutulur tek toplum yahudiler kabul edilebilir... feministler ataerkil toplum yapısından anaerkil toplum yapısana geçişi öngörür, fakat bence anaerkillik de en az ataerkillik kadar idealden uzak olandır... tartışılması gereken erklerin hangi cinsiyette olması gerektiği değilde, böyle cinsi anlamda aristokrat bir zümre yaratılması gerekliliğidir...

22.yy adına tartışılan durum ise :
(bkz: eşcinselerkil) en iyisi bu sanırım *