anamnez

doktorun hastayı tanımak ve hastada bulunan diğer mevcut hastalıkları öğrenmek için sorduğu soruların hepsi...