angström

uzunluk ölçü birimi
genellikle fizik/astronomide kullanılır

metrenin 1/10000000000'de birine tekabül eder