aurora australis

güneşten atılan yüklü parçacıkların dünyanın manyetik alanı ile yönlendirilip güney kutbu yakınlarında atmosferdeki gazlarla etkileşerek oluşturduğu ışımalardır.