ayar

bir aletin, aygıtın yada insanın sağlıklı, düzenli çalışması için yapılan dengeleme.
bir iş veya bir davranışta gereken ölçü.