ayı sözlüğün iyice sıkıcı bir yer haline gelmiş olması