ayı sözlük sertleşecek insan veri tabanı

sertleşme sorunu olmayanlar
1-bölge müdürü
ben de bölge müdürüne çok fena sertleşiyorum
sertleştim ve sertleştirildim derinden