bağlama ile saz arasındaki fark

bağlama, türk halk müziğinde en çok kullanılan, telli bir çalgıdır. saz ise enstrüman kelimesinin türkçesidir.