bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm

etmişler güzelim şiirin içine.