carl schmitt

muhafazakâr düşünceye sahip bir hukukçudur. onun düşünceleri, nazizmin kaynaklarından biri olmuştur. schmitt, politik olanın dost düşman kamplaşmasından ibaret olduğunu söyler. siyasetin varlığından bahsetmek için, var olan bir siyasi birliğin karşıt bir oluşumu düşman ilan etmesi gerekir. kendi varlığına düşman ilan edilen bu karşıt oluşum, siyasi birlik tarafından artık yok edilmelidir. schmitt'in bu düşünceleri, nazilerin yahudileri düşman olarak belirleyip onları yok etmeye girişmesine neden olmuştur. günümüzde bile siyaset bu şekilde işlemektedir. mevcut siyasi birlik bir düşman belirler ve onu tamamen yok etme gayesiyle onunla her türlü mücadeleye girişir. muhafazakar siyasetin ana düşüncesi schmitt'in dost düşman karşıtlığına dayanmaktadır.