çekinik gen

gen eşleniminde baskın olmayan taraf, resesif gen.

(bkz: check-inik gen)