çürümüş eşcinseller

eşcinsellerin en alt tabakalardan olmasından ötürü oluşan empati ve analitik düşünme yeteneğinin körelmesi veya tümden yok olmasıyla mevcut ideolojilerin peşinden takılarak herhangi bir düşünce üretememeksizin o ideoloji için kraldan çok kralcı takılmasıyla sonuçlanan eşcinsellerdir. eşcinsellerin toplumlarda diğer insanlara göre daha başarılı olmasının nedenleri arasında toplumsal katmanların en altından gelmesi büyük bir etkendir. türkiye'de ise gördüğüm kadarıyla eşcinsellerin yarısından fazlası çürümüş ne yazık ki. doğuştan gelen özellikleriyle yıllarca eşcinselleri hor gören ulusalcıları unutup,birtakım eşcinsellerin yine birtakım doğuştan gelen özellikleriyle veya veya unvanlarıyla ne derseniz deyin kendilerine yapılan aynı şeyleri başkasına yapması çürümüşlük değil de nedir? bu örnek sadece ulusalcı eşcinsellere veya doğrudan tüm ulusalcı eşcinsellere karşı değil tabiki. örnekler çoğaltılabilir ve burdaki kasıt ulusalcı eşcinsellerin hepsi değil. gerçekten üzüntü verici.