dillendirmek

bir konuyu, olayı, durumu, sözü vs. çevreye/etrafa yaymak, duyurmak veya ilan etmek.