earth

ing. yer, dünya.

ayrıca söylenişi çokzel olan bir kelimedir. türkçedeki "örf" kelimesine benzer lakin 'earth' biraz daha ağız içinde yuvarlanmıştır.