eksi oy vermek

yapmayınız. hayata pozitif yönden bakınız efendim.

bu arada, son itirafımın neden eksilendiğini anlayamadım.