empire state

new york un diğer adı...

empire state binasının da girişinde bu ifade yazar...