etolojist

hayvan davranışlarını inceleyen zooloji biliminin bir alt dalı olan etoloji bilimi ile ilgilenen bilim adamlarına verilen genel ünvandır.