faran ensemble

kabak kemane*,ud*,ve perküsyon* çalgılarıyla huzurun müziğini icra eden topluluk.