farsça

7 Entry Daha
günümüz türkiye türkçesine en çok sözcük ihraç etmiş iki dilden biri.
dilimize yerleşmiş bazı örnek sözcükler:
abdest
ayin
berber
kahraman
keşke
müjde
namaz
para
pergel
peygamber
peynir
piyaz
renk
rüzgar
sepet
siyah