gayside

bir zamanlar kanada'nın ücra bir köşesinde var olmuş, daha sonra bunun anısına kolektif bir serginin ana konusu olan kasaba.

1958'de, baytona isimli kırsal kasabanın adı cazibe merkezi haline getirilmek için 'gayside' olarak değiştirildi. gay sözcüğü o zaman yaygın olarak neşeli-mutlu gibi anlamlarda kullanılıyordu ve bölgede yaşayan iki küçük topluluğun arasının çok iyi olmasına göndermeydi aslında. ancak 1985 yılında aids krizi sürerken, gay kelimesinin yaygın anlamındaki değişiklik hem gayside'da hem de komşu topluluklarda kasabanın ismine yönelik homofobik tepkilere neden oldu. bu sebeple kasabanın adı bir kez daha değiştirilerek baytona adına geri dönüldü.

2006 yılında, bir grup queer sanatçı gayside'dan esinlenerek bir sergi oluşturmuşlar. bu sergide gayside bir homo komün olarak tasavvur edilmiş.serginin bir bölümü bu adresten görülebiliyor: https://www.onyahoganfinlay.com/#/welcom...