geçinmek

aile bireylerinin aileyi parasal açıdan ayakta tutma eylemi.