gender-fluid

yalnız gender-fluid akışkan yönelim değildir, çünkü yönelim çeviride attraction/orientation olarak geçer. akışkan cinsiyet bahsedilen kelimenin tam karşılığı, "iki cinsiyet sisteminde yer almadığı gibi zaman içinde de değişim gösterebilen bir cinsiyet kimliğine işaret ediyor.
güzide türkçemizde "gender-sex" ayrımını kavramsal olarak yapan herhangi bir kelime olmadığından dolayı, binary tanımlamaya karşı oluşturulmuş "sabit cinsiyetsizlik" kavramını yine eşdeğeri "cinsiyet" olarak türkçeleştirmek biraz yersiz geliyor bence. "gender-fluid" kavramının doğasına aykırı olur bu ayrıca. bu sebepten "orientation" kelimesinin yönelimi karşıladığının bilincinde olup "cinsiyet" kelimesi haricinde bir kelimemiz olmadığından kısıtlılıktan böyle çevirdim umarım açıklayıcı olmuştur.