göbekler sokağa düştü

göbekler bu sokağın rüyası. *