gördüm

görmek fiilinin bilinen geçmiş zamanda birinci tekil şahısa göre çekimlenmiş hali.