hannah arendt

2 Entry Daha
alman siyaset bilimcidir. iki dünya savaşına da tanıklık etmiş olup, o dönemlerde etkin olan totalitarizmin kökenine inmeye çalışmış ve onun antisemitizm ve emperyalizm gibi iki unsurdan kaynaklandığını ileri sürmüştür. eserlerinde birbirleriyle bağlantılı olarak kamusal alanın çöküşü, dolayısıyla politika yapma eyleminin yavaş yavaş ortadan kalkıyor olmasını ele almıştır. vita activa terimini ortaya atmıştır. bu terim emek, iş ve eylem olmak üzere üç ana etkinlik üzerine kurulmuştur.

ona göre özgürlük ancak kamusal alanda varlığını sürdürür. kamusal alanda yer almak da politika yapmak demektir. hane hayatında özgürlükten söz edilemez. fakat modern çağda kamusal alan ve bireysel alan yerini toplumsal alana bırakmıştır.

insanlık durumu en bilindik eseridir.

kendisiyle ilgili bir film de yapılmıştır;
https://www.imdb.com/title/tt1674773/