hasbelkader

kaderden mütevellit, rastlantıdan dolayı, tesadüfen.