hav

kadife, çuha, yün vb. nin yüzeyindeki ince tüy.