hello it's me

adele'in hello şarkısının giriş cümlesi. helö fırom aydsayd.