hidra

suda yaşayan bir canlı tomurcuklanarak eşeyli ve eşeysiz ürerler.