his

beynin içinden geçen öznel duygulara göre nesnel yargılar yaptıran olgu.

soyut bir kavramdır. 5 duyu organımız içinde bulunmaz.