hönkürerek gülmek

en büyük, büsbüyük, über saba tümer şekli gülme hali.