houğ piş houğ piş

bir çeşit horuldama ikileme ritmi.