imza kağıdı

lisans zamanlarının en sıkıcı dersleri için dersi dinlenir kılan, öğrenciler ile arasında seviyeli ama istikrarlı bir ilişki barındıran, hoca-öğrenci arası etkileşimin birincil unsuru biricik yoklama çetelesi..

kimi seçmece hocaların, imza kağıdı sınıfı dolaştıktan sonra ders bitiminde kontrol edildiği durumlarda, başkasının yerine derse girmişlik ya da gelmişken bir kaç arkadaşın da varlığını burada hissettireyim düşüncesi, hocanın ciddi tepkisi ile dönem ilerledikçe lineer bağıntı ile azalır..

öğrencilerin hocadan ziyade bu kağıt parçasına hürmet ettiği, yaz okuluna kalmamak, okulu uzatmamak adına saygıda kusur etmediği de bir gerçektir..

defter/kitap/not eksiği olan arkadaş bile, devamsızlık hakkının dolması sebebi ile imza kağıdına karşı mahçup sorumluluğu gereği, kağıtla karşılaşma anını bekler durur..

kimi kıyak hocaların, dönem sonuna kadar imzalanmamış tarihlerin "arkdaşlar devamsızlık sınırını dolduranlar eski haftalara imza atabilir" sözü ile öğrencinin gözünde büyütülmüş olup, kral hoca ünvanı almışlığı da vardır..