inisiyatif

karar verme yetkisi.

genellikle insiyatif ile karıştırılır.