insanları kullanmak

akıllara bernard shaw'ın sözünü getirten başlık. "akıllı adam aklını kullanır. daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır."