insanların dünyayı özgürce gezememesi

konu, mülkiyet kavramıyla ilgili olup, çok da kötü bir durum olmadığı görüşündeyim.

(bkz:herkesi iyi niyetli zannetmek)
(bkz:istanbul nere ağalar)