irin

vücudun herhangi bir yerinde yangı sonucu biriken ya da yaradan sızan sarımtırak beyazımsı koyu sıvı. cerahat da denir. bozulmuş doku hücrelerinden, ölü akyuvar ve mikroplardan oluşur. dokular içinde birikip de dışarıya çıkış yolu bulamazsa bulunduğu yerde ağrılı bir şişlik yapar. şişlik ya kendiliğinden ya da bir neşterle delinip akıtılarak giderilir.