irtifa dümeni

yükseklik dümeni, havacılıkta uçakların üç ana kontrol yüzeylerinde birisi, yüksekliği kontrol eden bölüm. genellikle stabilizör üzerine yerleştirilmiştir.