ışın

bir ucu kapalı diğer ucu açık noktalar kümesidir.