islamik isimlerin yabancı dilde karşıtı

ibrahim ismi abraham
yusuf ismi joseph
bünyamin ismi benjamin
iskender ismi alexander
adem ismi adam.