item

eşya anlamına gelir. çoğu online oyunlarında kullanılır. karakterin zırhı silahı kaskı vesaire..